Koristite moć jednostavnosti da biste uspeli

Ako biste mogli da birate da budete lisica ili jež, šta biste radije bili?

Mnogi bi izabrali da budu lisica. Na kraju krajeva, lisice su predivne, elegantne i lukave, a ježevi mala, bodljikava stvorenja koja su sasvim drugačija: spori su, tihi i vuku se.

Dakle, kakve veze imaju lisice i ježevi sa uspehom vaše organizacije? U tekstu koji sledi razmotrićemo koncept ježa u poslovanju i zašto se isplati da budete jež u poslu.

O modelu

Koncept ježa zasnovan je na drevnoj grčkoj paraboli koja kaže: „Lisica zna mnogo stvari, ali jež zna jednu važnu stvar.“

U paraboli lisica koristi razne strategije kako bi uhvatila ježa – prikrada se, juri ga i pravi se da je mrtva. Pa ipak, svaki put kada pokuša da ga ulovi, odlazi poražena sa nosem punim bodlji. Lisica nikako da nauči da jež zna savršeno da radi jednu stvar: zna kako da se odbrani.

Filozof Isaija Berlin je preuzeo ovu parabolu i primenio je na moderni svet u svom eseju iz 1953. godine „Jež i lisica“. Berlin je podelio ljude u dve grupe: na lisice i ježeve.

On je u svom eseju tvrdio da su lisice sjajne i mudre životinje koje istovremeno mogu da slede različite ciljeve i interese. Međutim, zbog tako širokog spektra interesa i strategija, nisu fokusirane i postižu uspeh samo na kratke staze.

S druge strane, ježevi su spori, stabilni i često neprimetni zato što su tihi i skromni. Ali, za razliku od lisice, oni su u stanju da pojednostave okruženje i da se fokusiraju na jednu glavnu viziju. Taj princip ih vodi u svemu što rade i pomaže im da uspeju uprkos svim izgledima.

Džim Kolins je detaljnije razvio ovu ideju u svojoj klasičnoj knjizi iz 2001. godine „Od dobrog do sjajnog“. Prema Kolinsovim rečima, veća je verovatnoća da će organizacije uspeti ako se usredsrede na jednu stvar i obave je dobro. Na taj način mogu da pobede svoje konkurente i da postanu zaista sjajna preduzeća.

Organizacija može da pronađe svoj „koncept ježa“ tako što će napraviti tri zasebne procene. Prvo, treba da otkrije šta je to što zaista pokreće njene ljude. Zatim, može da prepozna šta je to u čemu je bolja od bilo koga drugog. I na kraju, treba da otkrije gde može da ostvari najveće prihode.

Prava oblast napretka je tamo gde se presecaju sva tri odgovora, a to je „centralna pozicija koja je ‘slatka tačka’ za strategiju organizacije.“

Kada je organizacija prepoznala koncept ježa, njeni lideri bi trebalo da posvete energiju i sve svoje resurse da bi postigli tu jednu stvar u kojoj su dobri. Kolins tvrdi da, kada posao postane težak, preživljavaju i napreduju one organizacije koje se fokusiraju na ono u čemu su dobre, a ne one koje tragaju za alternativnim strategijama.

Primena modela

Hajde da detaljno pogledamo svaki od tri kruga i ispitamo kako možete da ih primenite u vašoj organizaciji.

Prvi korak: Shvatite svoje strasti

Razmislite o tome šta vas čini strastvenim na poslu. Šta je ono zbog čega ujutru ustajete i daje vam snagu da radite i dugo nakon što su svi ostali otišli kući?

Šta je ono što najviše uzbuđuje vaše ljude? Šta ih inspiriše u vezi sa svrhom organizacije? I kakvu motivaciju i vrednosti tražite u kandidatima kada vam treba novi član tima?

Potom, pogledajte vaše izjave o misiji i viziji organizacije. Šta su njene suštinske vrednosti i kako ljudi računaju na te vrednosti?

Drugi korak: Osvestite ono u čemu možete biti najbolji na svetu

U ovoj dimenziji, vaš cilj je da shvatite šta vaša organizacija može da uradi bolje od bilo koje druge kompanije. Ako ne možete da budete najbolji na svetu u svom glavnom poslu, onda to ne bi trebalo da bude osnova vašeg koncepta ježa.

Takođe, morate znati u čemu nikada nećete biti najbolji. Budite iskreni kada razmišljate o ovim slabostima i zapamtite da je u redu to što niste najbolji u određenim oblastima – mnogo je vrednije to da razumete šta je ono u čemu vaša organizacija može biti dobra.

Otkrijte pravi talenat vaše organizacije sprovođenjem SVOT analize, analize ključnih kompetencija i USP analize. Ovi alati će vam pokazati ono što već dobro radite i pomoći vam da odredite gde možete da se istaknete.

Treći korak: Razumevanje ekonomskog motora

Da biste imali pouzdan ekonomski motor, vaša organizacija mora u potpunosti da razume kako da stvori održivi novčani tok i profitablinost. Ovaj uvid treba da bude izražen kao jedinstveni „ekonomski imenitelj“ ili mera koja može imati najveći i najodrživiji uticaj na dugoročni uspeh organizacije.

Na primer, 1970-tih je vizija američke maloprodajne kompanije Walgreens bila da postane najbolji lanac apoteka na svetu. Organizacija je verovala da bi mogla da ostvari ovu viziju i imala je strast da prati svoje ambicije. Da bi izmerili uspeh u odnosu na svoju strategiju, pomerili su fokus sa profita po prodavnici na profit po potrošaču, jer su utvrdili da se to bolje uklapa u njegovu viziju.

Kompanija je zatim otvorila mnoge nove prodavnice, što je značilo da je može posetiti mnogo više kupaca, što je dovelo do povećanja ukupnog profita. Da su kojim slučajem nastavili da se fokusiraju na profit po prodavnici, koji bi rastao samo u slučaju da se smanji broj radnji, kompanija bi u celini bila bi manje uspešna, jer je to bilo u suprotnosti sa Walgreens konceptom široke dostupnosti.

Četvrti korak: Tražite preklapanje

Kada pogledate tri kruga modela, pogledajte gde se preklapaju. U tački preseka, naći ćete svoj koncept ježa: centralnu viziju koja vodi strategiju vaše organizacije.

Na primer, zamislite da ljude u vašoj organizaciji pokreću inovacije i ideja da pomažu ugroženim ljudima. Otkrili ste da imate sposobnost da budete najbolji na svetu razvijajući pristupačne sisteme za filtriranje vode i prenosivih kanistera za vodu. Imate veliku dobrotvornu mrežu, a imate iskustvo u prodaji na veliko.

Stoga, mogući koncept ježa bi mogao da bude razvoj prenosnog sistema filtriranja vode koji bi ljudi iz zemalja u razvoju mogli da koriste za filtriranje rečne vode. Mogli biste prodavati proizvode na veliko u dobrotvorne svrhe.

Ne brinite ako vaš koncept ježa nije odmah očigledan. Možda ćete morati da uradite neke dodatne analize ili istražite različite kombinacije kako biste pronašli osnovnu viziju koja vam najbolje odgovara.

Peti korak: Razmatranje strategije

Nakon pronalaska najboljih oblasti preklapanja između krugova, pogledajte svoju postojeću strategiju. Da li bi vaša organizacija imala koristi od izmena strategije na osnovu onoga što ste naučili?

I vaši članovi tima će morati da se slože sa novom strategijom. Objasnite šta je koncept ježa i zašto je važno da organizacija uskladi svoju strategiju tako da održava svoju istinsku strast, talenat i ekonomske sposobnosti.

Ova nova, pravilno usklađena strategija će obezbediti dugoročni fokus za članove vašeg tima, prodavce i kupce.

Koncept ježa izvorno je bio zasnovan na antičkoj grčkoj paraboli. Džim Kolins objavio je viziju menadžmenta u svojoj uticajnoj knjizi „Od dobrog do sjajnog.“

Koncept pomaže vašoj organizaciji da se fokusira na tri glavna područja – strast, talenat i ekonomski motor. Shvatajući svaku od ovih dimenzija, i što je još važnije, kako se presecaju, možete identifikovati ključni fokus koji će voditi vašu organizaciju ka značajnom i dugoročnom uspehu.

error: Content is protected !!