Kada imamo veru mi možemo učiniti sve što zamislimo.

Imati unutrašnji osećaj da iza svakog događaja postoji nešto, da li je to Bog, religija ili u šta god verujete, što nas nagoni da razmemo šta se sve dešava. Nije neohodno da imamo odgovore na sva pitanja jer bi se tada osećali nesigurnim.

Meditiranje nije toliko komplikovano.

Dosta ljudi ima problem sa meditiranjem jer se fokusiraju na krajnji ishod meditacije ili razmišljaju šta sve treba da rade u toku meditacije. Ne zasniva se sve na tome da oslobodimo um svih misli. Samo sedate. Umirite se. Naravno, u početku nećete moći da budete toliko smireni ali ako nastavite da vezbate uspećete da pronađete mir.

Nikada nećemo naći naučne dokaze o misteriji postojanja.

Naravno, naučna dostugnuća su ogromna, ali to je samo mapa. Nauka ne može da otkrije naše odredište niti gde ćemo sve zastati na putu da odredišta. Uzmimo za primer ljubav. Za postojanje ljubavi mi nemamo nikakve dokaze ali ona postoji I čini život vrednim.

Ljubav podrazumeva potpuno prihvatanje

Vremenom sam došao do zaključla da nije dobro da u vezi ili braku pokušavamo da promenimo svog partnera. Mi smo to što jesmo I kada prihvatimo ljude kakvi jesu umesto da ih menjamo kako bi odgovarali našim potrebama, naši odnosi će procvetati.

Volim svoju porodicu I decu ali to nije dovoljo

Sebično je da volimo samo ljude iz svog najbližeg okruženja. Toliko je sukoba oko nas da mislim da je jako važno da ulažemo koliko je moguće više truda u odnose sa drugim ljudima. Treba širiti pravu ljubav. Ne želim da se ograničavam samo na svoju definiciju ko sam ja kao pojedinac I gde se kao takav uklapam.