„Uopšteno govoreći, premda postoje neke razlike, mislim da budistička filozofija i kvantna mehanika mogu da idu ruku podruku kada je reč o njihovom pogledu na svet. U ovim sjajnim primerima možemo da vidimo slatke plodove ljudskog razmišljanja. Bez obzira na divljenje koje osećamo prema ovim sjajnim misliocima, ne bi trebalo da skrenemo pogled sa činjenice da su oni bili ljudska bića baš kao i mi.“ – Dalaj-lama

Dugo se smatralo da su nauka i duhovnost suprotstavljene strane, stvarajući polarizaciju u svakom od njih. Bili ste ili „božji čovek“ ili „čovek nauke“, nije bilo sredine. Bilo kako bilo, sada svedočimo sjedinjavanju nauke i duhovnosti kroz kvantnu fiziku i studije svesti lomeći stare obrasce mišljenja i stavljajući tačku na raniji „rascep“ između ova dva subjekta.

Kvantna fizika je potvrdila ono što budisti i drugi duhovni praktičari govore već godinama, pomažući ljudima širom sveta da prihvate svoju duhovnu prirodu. Mi smo suštinski povezani sa svime što nas okružuje, i nauka to konačno dokazuje. Ipak, i dalje se oseća u vazduhu dualizam između nauke i duhovnosti koji dugo traje. Imate religiozne ljude koji poriču naučne činjenice i naučnike koji se označavaju kao samoproklamovani ateisti. Kako god, mi istovremeno posmatramo stapanje ova dva, i to je zaista predivno.

Mnoge istaknute religijske figure i naučnici prepoznali su povezanost između duhovnosti i naučne zajednice, uključujući i Dalaj-lamu. Dalaj-lama je u brojnim prilikama govorio o sličnostima između kvantne fizike i duhovnosti. U stvari, čak je i prisustvovao konferenciji o kvantnoj fizici i održao predavanje na tu temu.

DALAJ-LAMA učestvuje na konferenciji o kvantnoj fizici i madiamakinoj filozofiji

U novembru 2015. godine Tenzin Gjatso, četrnaesti Dalaj-lama, posetio je dvodnevnu konferenciju posvećenu kvantnoj fizici i Madiamakinoj filozofiji u Nju Delhiju. Madiamaka se prevodi kao „onaj koji se drži sredine“ ili „srednjeg puta“ i pripada mahajanskoj školi misli u budizmu, koju je razvio indijski budistički filozof Nagarjuna tokom drugog veka.

Na konferenciji su istražene mnoge teme koje se odnose na ljudsku svest, nauku i budizam, vođene su panel-diskusije sa ekspertima, fizičarima i manastirskim naučnicima. Dalaj-lama je bio jedan od govornika i prema njegovim rečima, izmirenje nauke i religijskih filozofija može da bude od suštinske važnosti za budućnost naše vrste.

„Nadam se da će konferencije poput ove obratiti pažnju na dve svrhe: proširenje našeg znanja i unapređenje našeg pogleda na realnost kako bismo se bolje uhvatili ukoštac sa uznemirujućim emocijama“, rekao je Dalaj-lama. „U ranijim danima mog života, nauka je radila na tome da ode što dalje u materijalnom i ekonomskom razvoju. Kasnije u 20. veku, naučnici su počeli da uviđaju da je miran um važan za fizičko zdravlje i blagostanje. Kao rezultat kombinovanja toplog srca sa inteligencijom, nadam se da ćemo biti bolje opremljeni da doprinesemo ljudskom blagostanju.“

Dalaj-lama je takođe objasnio kako je počeo da proučava kvantnu fiziku:
„Kada sam imao 19-20 godina, počelo je moje interesovanje za nauku zanimanjem za mehaničke stvari i njihovo funkcionisanje. U Kini sam 1954/55. godine nekoliko puta sreo Mao Cedunga. Jednom me je pohvalio da imam naučni um, dodavši da je religija otrov, verovatno pretpostavljajući da sam neko ko teži ka „naučnom umu“. Kada sam došao u Indiju kao izbeglica, mnogo puta sretao sam ljude koji su koračali drugačijim stazama života, među njima je bilo i naučnika. Pre 30 godina započeo sam seriju dijaloga fokusirajući se na kosmologiju, neurobiologiju, fiziku, uključujući i kvantnu fiziku i psihologiju. Ove diskusije su u velikoj meri bile na zajedničko zadovoljstvo. Naučnicu su naučili više o umu i emocijama, dok smo mi dobili suptilnije objašnjenje materije.“

Možda je i najintrigantniji deo ovog teksta činjenica da je Dalaj-lama interpretirao Ce Dungove oštre reči protiv religije kao da se zbog nečega žalite nekome sa „naučnim umom“. Ovo govori o sistemu uverenja nauke i religije kao suprotstavljenih krajeva. Ako ste naučnik, kao da je društvena norma da se šalite na račun religije i obrnuto, i danas je to tako.

Zatim je dodao:
„Pre 15-20 godina na nekom sastanku, indijski fizičar Raja Ramana rekao mi je da je čitao Nagarjunu i da je bio zadivljen što je pronašao toliko toga što se podudara sa kvantnom fizikom. Pre godinu dana na predsedničkom koledžu u Kolkati, potkancelar, prof. S. Batačarija, spomenuo je da prema kvantnoj fizici ništa ne postoji objektivno, što me je ponovo pogodilo jer se podudara sa Čitamatrinim i Madiamakinim gledištem, pogotovo Nagarjunina tvrdnja da stvari jedino postoje kada ih imenujemo.“

Dalaj-lama prepoznaje da je drevno znanje koje je sadržano u ovim budističkim tekstovima sada dokazala kvantna fizika. Fizičari zapravo dostižu ono što su ovi tekstovi otkrili vekovima unazad, samo što sada to više modernih nauka može da potvrdi.

Dalaj-lama je završio svoje obraćanje pozivajući nas na akciju:
„Upravo sada, kada vidimo da se tužne stvari događaju u svetu, plakanje i molitva neće pomoći mnogo… Premda smo možda skloni da verujemo u Boga ili Budu da nam pomognu da rešimo takve probleme, mogu nam odgovoriti da je na nama da ih rešimo kad smo ih već stvorili. Većinu ovih problema su stvorili ljudi, tako da ona traže ljudska rešenja. Moramo da zauzmemo svetovni pristup da propagiramo univerzalne ljudske vrednosti. Osećaj da je naša suštinska ljudska priroda pozitivna jeste izvor nade… Ako zaista pokušamo, možemo da promenimo svet nabolje.“

Ove poslednje reči zaista deluju otrežnjujuće, iako verujem da putem molitve i namere možemo da postignemo velike stvari. Moć uma i misli je velika, a sada i nauka to dokazuje. Kako god, akcije su podjednako važne.

Šta je tačno kvantna fizika?

Kvantna fizika je dokazala da su fizički atomi stvoreni od vrtloga energije koji se stalno vrte i vibriraju, svaki zračeći svoj jedinstveni energetski potpis. Stoga, ako želimo da sagledamo sebe i da otkrijemo šta smo, moramo da prepoznamo da smo zaista bića sačinjena od energije i vibracije i da zračimo naš jedinstveni energetski potpis.
Kad biste posmatrali sastav atoma pomoću mikroskopa, videli biste mali, nevidljivi vrtlog poput tornada, sa brojnim beskrajno malim energetskim vrtlozima zvanim kvarkovi i fotoni. Oni čine strukturu atoma. Ako se bliže fokusirate na strukturu atoma, ne biste videli ništa, bukvalno praznina. Atom nema fizičku strukturu, tako ni mi nemamo fizičku strukturu, i fizičke stvari zaista nemaju fizičku strukturu. Atomi su sačinjeni od nevidljive energije, ne od opipljive materije.

Naučnicu su polazeći od ovog došli do mnogih otkrića, uključujući i to da mi stvaramo svoje realnosti.

„Osnovni zaključak nove fizike je da priznaje da posmatrač stvara realnost. Kao posmatrači, mi smo lično uključeni u stvaranje naše sopstvene realnosti. Fizičari su bili primorani da priznaju da je svet „mentalna“ tvorevina. Pionirski fizičar, ser Džejms Džins, napisao je: „Tok znanja ide ka nemehaničkoj realnosti; svet sve više počinje da liči na veliku misao nego na veliku mašinu. Um se više ne pojavljuje kao slučajni uljez u domenu materije, radije bi trebalo da ih prozovemo kreatorima i guvernerima u domenu materije.“ – R. C. Henry

Kvantna fizika je takođe pokazala da sadašnjost može da promeni prošlost, da je vreme iluzija i da sledeći životi postoje. Kvantna mehanika je u suštini nauka svesti i duhovnosti, koja dokazuje kako smo povezani sa svim što postoji, što je iluzija.

„Atomi naših tela su praćeni do zvezda koje ih proizvode u svom jezgru gde su pre milijardu godina rasklopile ove obogaćene sastojke širom naše galaksije. Iz tog razloga, mi smo biološki povezani sa svim drugim živim stvarima u svetu. Mi smo hemijski povezani sa svim molekulima na zemlji. I mi smo atomski povezani sa svim atomima na svetu. Nismo figurativno, već bukvalno, zvezdana prašina.“ – Neil deGrasse Tyson

Truth Theory

error: Content is protected !!