Američki Indijanci smatraju da je život na Zemlji sveti. Dok živimo u ovim vremenima žurbe i ometanja, svi radimo na tome da iscelimo Zemlju ili se makar nadamo da će se to desiti. Američki Indijanci nam vekovima daju primer kako da obezbedimo da život ide dalje od rata i novca.

Američki Indijanci žive prema pravilima i zakonima koji ih održavaju snažnima svakog dana. Slede izvanredni zakoni plemena Lakota koji će Vam promeniti život.

1. Molitva

Za narod Lakote, duhovnost je ključna komponenta. Sve je sveto, uključujući Majku Zemlju i otud joj odaju počast i silno je poštuju. Njihova zahvalnost Tvorcu je zapanjujuća i mole se Velikom Duhu. Za narod Lakote, zemlja ni u kom slučaju ne pripada nama, kako bilo; uvek smo mi ti koji pripadamo zemlji.

2. Poštovanje

Drugo ključno učenje naroda Lakote je verovanje u poštovanje života. Za njih, vilin konjic je važan kao i voda. Njihovo izvorno uverenje je da pomažu drugima i čuvaju Zemlju. Veruju u mir, ravnopravnost, pravdu i poštovanje sve naše braće i sestara, bez obzira na boju kože ili nacionalnost.

3. Saosećanje

Svi mi pripadamo Zemlji, ovde smo rođeni i ovo ostavljamo, dakle zašto se ponašati prema drugima s nepoštovanjem ili nedostatkom saosećajnosti? Svi smo rođeni na isti način, iz istog izvora. Ophodite se prema drugima onako kako biste voleli da se oni ponašaju prema Vama, jer život je ciklus i sve što radite Vam se vraća.
Saosećanje je važno za narod Lakote, jer svi oni zajedno rade i oslanjaju se jedni na druge za podršku i opstanak.

4. Iskrenost

Premda je kod svih američkih Indijanskih plemena iskrenost sastavni deo života, američki Indijanci rade zajedno i neiskrenost stvara barijere među njima. Uče svoju omladinu da žive pravedno i da više lažu sebe nego druge.

5. Velikodušnost

U današnjem svetu iskreno smo izgubili osećaj davanja i sve vreme samo nešto želimo. Uvek mislimo: „Kako će mi ovo koristiti?“ ili „Kako da se izvučem iz ovoga?“ Bilo kako bilo, narod Lakote prepoznaje da davanjem Zemlja ostaje u ravnoteži i da ne možemo samo uzimati, uzimati, uzimati i očekivati da planeta ostane poravnata. Uče da dajete najviše što možete i da pomažete braći i sestrama ako im je potrebna podrška. Vodite računa o drugima kao o porodici i uzmite samo ono što Vam je potrebno.

6. Skromnost

Još jedno učenje koje svet može da nauči od plemena Lakota je da živite ponizno i jednostavno. Oni ne veruju u hvalisanje. Žive na osnovu prirodnih zakona i priroda je veća od svega. Ključno je živeti u savršenom skladu i bez potrebe da se pravite važnim ili da Vas drugi prihvate.
U plemenu Lakota veruju u snagu karaktera i čast a to zahteva veliku skromnost.

7. Mudrost

Lakota vrednuje drevnu mudrost i znanje o bogougodnim načinima života. Uče i nastavljaju da žive na učenju njihovih predaka, velikih poglavica i vođa unutar njihovog plemena da bi pronašli odgovore. Veruju u mudrost koju daju Veliki Duh i Zemlja i nikad ne propuštaju priliku da dobiju više znanja.

Sada, kada znate učenje Lakote unapred se radujemo znanju da ste preuzeli neke od ovih zakona u svom životu. Majka Zemlja je sve, daje nam život, hrani nas i ohrabruje. Ne bismo bili ovde da nije bio nje. Poštujte je i zaštitite je.

Text preuzet sa sajta www.peacequarters.com

error: Content is protected !!