Koliko ste često čuli da neko kaže: ja nemam sreće, to nije za mene, ko sam ja da budem ovo ili ono. Često to i ne čujemo, ali ljudi to sebi stalno govore i ponavljaju 24h, sedam dana u nedelji. Svaka odluka u našem životu je kontrolisana našim uverenjima. Pretpostavke koje imamo o svetu odlučuju jesmo li moćni ili nemoćni, a to određuje naš život. To je kao prekidač kojim određujem možemo li nešto da uradimo ili ne.

Ono u šta ne verujete jednako je važno kao i ono u šta verujete. Naša uverenja predstavljaju osećaj sigurnosti šta nešto znači za nas. Verovanja kreiraju naše mape koje nas usmeravaju ka našim ciljevima, daju nam snagu da preduzmemo akciju i istrajemo u njihovom ostvarivanju bez obzira na prepreke i izazove koji nam se pojave. Zamka je u tome što su naša uverenja generalizacije naše prošlosti, bazirana na našim subjektivnim interpretacijama naših bolnih i lepih iskustva. Uglavnom mi smo nesvesni svojih uverenja i kako ta uverenje utiču na naše akcije. Zato se može desiti da propustimo da uradimo stvari za sebe i za svoj život koje najviše želimo i o njima sanjamo, samo zbog svojih ograničavajućih uverenja. Dok nas podržavajuća uverenja mogu gurati napred prema životu koju želimo da živimo. Ponekad je jedina stvar koja stoji između nas i onoga što želimo neko naše ograničavajuće uverenje.

Koliko god da nam ide dobro u životu uvek ćemo pridavati više pažnje negativnim stvarima. Samim tim priči o neuspehu, patnji i bolu dajemo snagu. Time ojačavamo naša uverenja da smo nesposobni da uradimo i promenimo stvari u svom životu na bolje. Sve nas to sprečava da dostignemo svoj pun potencijal.

Ograničavajuća uverenja utiču na to koliko akcije ćemo preduzeti, što utiče na rezultate koje ćemo dobiti i na kraju jača naša ograničavajuća uverenja, jer dokazuje da su tačna. To je začaran krug. I dokle god sebi govorite takvu priču ona će i dalje biti istina za vas. Tek kada promenite svoju priču možete promeniti svoj život.

Možda vam bude korisna ova ideja da razmislite o svojim ograničavajućim uverenjima i da ih eventualno promenite:

1. Zapišite svoja ograničavajuća uverenja. Dok ih čitate razmislite o njima i emocijama koje bude u vama.

Prihvatite da su to uverenja, a ne istine. Koliko god to bilo teško. Jer dokle god ih branite vi ih zadržavate.

2. Prvo ih malo uzdrmajte i za to primenite na zapisana uverenja reč „još”.
Obratite pažnju kako se osećate kod sledećih rečenica:

  • „Nemam posao.” ili „Još nemam posao.”
  • „Sama sam.” ili „Još sam sama.”
  • „Ne mogu ja to!” ili „Ne mogu to još.”

Reč „još” vam otvara vrata u pravcu moguće promene.

Reč „možda” može da ima slično dejstvo kao reč „još”. Probajte nešto ovako:

  • „To nikada neću uspeti! … a možda i hoću.”
  • „Ne mogu to da uradim, plašim se … a možda ću se uskoro usuditi.

Primenite jednu od ove dve reči na svoja konkretna ograničavajuća uverenja, uzdrmajte ih malo.

3. Isprobajte neka drugačija podržavajuća uverenja kojima ćete zameniti stara ograničavajuća. Iskoristite svoju kreativnost i maštu. Nešto vas je na primer zadržavalo u lošim odnosima jer ste verovali da… loša vam je finansijska situacija jer verujete da… Probajte da verujete da su to bile lekcije koje su vas naučile nešto korisno i verujte da sada možete drugačije i bolje jer… Razmislite, upišite i izgovorite naglas novo osmišljeno podržavajuće uverenje. Obratite pažnju kakav je osećaj. Možda ćete primetiti da nije dovoljno samo da izgovoriti naglas već je potrebno da osetite dok govorite kako to dobro rezonira sa vama i da se dobro osećate sa tim dok izgovarate. Probajte ovo više puta sve dok ne osetite kako time demontirate stara ograničavajuća uverenja.

4. Sada preduzmite akciju i ponašajte se kao da su nova podržavajuća uverenja tačna. Ako ste nešto naučili u prethodnoj vezi koja nije bila dobra za vas kakvu ćete sada vezu kreirati, mudriji za tu naučenu lekciju. Isto tako sa lošim finansijskim odlukama koje su vas nešto naučile kakve ćete korake preduzeti sa novim podržavajućim uverenjima. Prvi koraci ne moraju biti savršeni jer je najvažnije da idete u pravom smeru. Pohvalite sebe kada preduzmete taj korak, jer njime dokazujete da je podržavajuće uverenje sve više istina za vas.

Podržavajuća uverenja nam daju veru da je nešto za nas moguće i to nam služi kao pogonsko gorivo za ostvarivanje naših ciljeva.

I da ne zaboravim ovo je samo predlog a ne tajni recept, tips and tricks, ili neko instant rešenje. Tako nešto ne postoji jer da postoji već bi ga otkrio neki pronalazač i dobi spomenik u centru grada. Razmislite i ako vam se svidi uradite nešto sa tim, jer samo se neće uraditi a pogotovo neće uraditi neko drugi umesto vas.

Veruj pa ćeš videti.

Milan Vukašinović

error: Content is protected !!